Na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w dniu 21 czerwca 2023 r. w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące działalności nowo powstałego Ośrodka Wsparcia i Testów. Tematem spotkania było przedstawienie innowacyjnych rozwiązań, które powstały w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Inkubator Dostępności” oraz Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnościami.

Po przywitaniu zgromadzonych gości Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach Pani Barbara Pindel-Polaszek przedstawiła osoby prowadzące spotkanie.

Prowadzącymi Spotkanie z ramienia CIDON była Pani Joanna Śliwa – przedstawiciel PFRON Kraków, z ramienia OWiT – Pan Łukasz Kosiara – Kierownik OWiT Kraków, Pani Dominika Marszałek – Rojek – przedstawiciel ROPS Kraków. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu wadowickiego, przedstawiciele Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach – dział rehabilitacji społecznej i Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Krakowie finansowany jest ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu “Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Celem działalności OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami poprzez nieodpłatne porady i wsparcie. Ośrodek zapewnia nie tylko wypożyczanie sprzętu, urządzeń i oprogramowania, ale także wstępny instruktaż oraz porady dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami
i ich opiekunów. Specjaliści OWiT z zakresu pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, protetyki słuchu, logopedii, psychologii, alfabetu Braille’a, doradztwa zawodowego oraz rehabilitacji udzielą Państwu fachowej pomocy
i wsparcia. 

Ośrodek Wsparcia i Testów znajduje się w Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Ferdinanda Focha 40 w Krakowie, adres email: owit@aktywizuj.pl, tel. 793 279 253. Powstał również drugi punkt w siedzibie Fundacji Centrum Rehabilitacji „Znowu w Biegu” ul. Odrzańska 13/2, w którym możliwe jest wypożyczenie sprzętu celem przetestowania lub uzyskanie konsultacji specjalistycznej (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) Więcej informacji oraz katalog sprzętu znajdą Państwo na stronie internetowej OWiT  https://owit.aktywizuj.pl  FACEBOOKU oraz INSTAGRAMIE

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) świadczą kompleksowe usługi informacyjne
i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Centra powstały w ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Pracownicy PFRON są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziałów, tj. 8.00-16.00. Telefon do Oddziału Małopolskiego 12 312 14 33. Link do strony PFRON: https://cidon.pfron.org.pl/glowny-zakres-dzialania-cidon/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu Inkubator Dostępności wypracował
i przetestował wiele innowacyjnych rozwiązań, które mają pozwolić na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań są osoby
z niepełnosprawnościami
i osoby starsze. Innowacje te powinny ułatwiać funkcjonowanie w przestrzeni publicznej
i prywatnej, zwiększać dostęp do różnego typu usług lub być produktami czy metodami pracy, które ułatwią aktywne życie. Więcej na stronie ROPS https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/malopolski-inkubator-innowacji-spolecznych-projekt-zakonczony/o-projekcie

Przedstawiciele ww. jednostek szczegółowo przedstawili zebranym ofertę kierowaną dla osób z  niepełnosprawnościami. OWiT zaprezentował sprzęt i systemy asystujące, które obecnie są do wypożyczenia. OWiT systematycznie wzbogaca swoje zasoby o nowe sprzęty, które mają wspomagać osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego też zachęcamy do kontaktu
z Ośrodkiem telefonicznie czy też w jego siedzibie. Jak zapewniał Pan Kierownik Łukasz Kosiara, bardzo chętnie porozmawia z każdym kto się zgłosi do OWiT i wspólnie z Nim ustali możliwą pomoc.

Bardzo dziękujemy Prowadzącym za owocne spotkanie oraz otwartość, a Gościom uczestniczącym w spotkaniu za poświęcony czas i chęci pogłębienia wiedzy z zakresu różnych możliwości wspierania osób z niepełnosprawnościami czy też osób starszych.