Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Andrzeja Kawy. Pan Andrzej od ponad 12 lat,  wraz z żoną prowadził Rodzinny Dom Dziecka w którym schronienie i oparcie znalazło wiele dzieci, które nie mogły wychowywać się we własnych rodzinach. Trudno się pogodzić z odejściem tak Dobrego Człowieka. Pozostaje w naszych sercach pustka i żal lecz owoce Jego pracy wychowawczej jako opiekuna zastępczego, będą trwałe i zostaną w naszych myślach.

Jesteśmy wdzięczni za dar Jego życia.

Składamy Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia
oraz łączymy  się w modlitwie…

Dyrektor i pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wadowicach.