Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zapewnia pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

W ramach specjalistycznego poradnictwa psychologicznego tut. Centrum zapewnia prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Ponadto zapewnia wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą.

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do skorzystania z ww. form wsparcia.

W celu uzgodnienia terminu i godziny spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej osobisty lub telefoniczny: tel. 33 870 90 20 lub tel. 33 870 90 22.