Zarząd Powiatu w Wadowicach Uchwałą nr 1118/22 z dnia 05.05.2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych.

Oferty można należy składać do dnia 27.05.2022 r. na dzienniku podawczym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice w godzinach 7:30 – 15:30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres PCPR w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice.

Treść ogłoszenia w załączniku.