Bezpłatne Webinarium dla seniorów i ich opiekunów organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej”

Webinarium (spotkanie online) jest skierowane do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami, czyli najbardziej narażonych na działania cyberprzestępców podszywających się pod pracowników Urzędu KNF oraz innych instytucji finansowych.

Celem spotkania online (webinarium) jest budowanie odporności seniorów na działania przestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Data i harmonogram czasowy 23 listopada 2023 roku (10:00-11:15). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 9:25.

 

Zgłoszenia i rejestracja na webinarium odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który jest umieszczony pod linkiem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18

Więcej informacji: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18