Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”.

Powiat Wadowicki w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” oferuje wsparcie w zakresie specjalistycznego poradnictwa rehabilitanta, pielęgniarki, dietetyka lub  psychologa/terapeuty dla członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma wsparcie rehabilitanta, pielęgniarki, dietetyka, którzy doradzą w zakresie rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, jej pielęgnacji czy diety. Otrzyma on również możliwość skorzystania z porad psychologa czy terapeuty.

Limit dla usługi opieki wytchnieniowej wynosi 20 godzin na osobę.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych zainteresowani skorzystaniem z pomocy  mogą zgłaszać się pod numerem telefonu: 33 870 90 41 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Program finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, na zlecenie Powiatu Wadowickiego realizuje Spółdzielnia Socjalna Merchant z siedzibą  w Krakowie.