Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.:

  • Zadanie I: prowadzenie domu pomocy społecznej dla 67 osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; nazwa podmiotu: Konwent Bonifratrów pw. Św. Floriana w Zebrzydowicach; przyznana dotacja: w 2023 roku –  1 084 989 zł, w 2024 roku – 1 132 500 zł, w 2025 roku  –
    1 144 800 zł,
  • Zadanie II: prowadzenie domu pomocy społecznej dla 60 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 10 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; nazwa podmiotu: Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska; przyznana dotacja: w 2023 roku –  1 418 833 zł, w 2024 roku  – 1 494 900 zł, w 2025 roku – 1 526 400 zł.

Treść uchwały można znaleźć w załączniku: