Zarząd Powiatu w Wadowicach w dniu 06.06.2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 r., pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wyniki konkursu znajdują się w poniższym załączniku: