Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Teresy Sołtys. Pani Teresa przez wiele lat, do dzisiaj była zatrudniona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach jako Radca Prawny, gdyż sprawy ludzkie i społeczne były jej szczególnie bliskie. Zawsze korzystała z przepisów prawa, widząc przede wszystkim dobro człowieka. Na co dzień Była również obecna w życiu każdego z nas, uczestniczyła w naszych ważnych sprawach i wydarzeniach. Była bezinteresowna, pomocna i życzliwa.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci.

Składamy Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia
oraz łączymy  się w modlitwie…

Dyrektor i pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wadowicach.