W dniu 27 lutego 2024 r. przedstawiciele rodzin zastępczych uczestniczyli w szkoleniu warsztatowym pt. „Odetnij napięcie, jak pokonać stres dzięki praktykom psychosomatycznym”, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, iż stres nie dotyczy jedynie umysłu, doświadczamy go również w ciele i chcąc uwolnić się od niego musimy zredukować go na obu tych poziomach. Dzięki warsztatowej formule szkolenia uczestnicy mieli możliwość poznania oraz wykonania prostych ćwiczeń somatycznych dla lepszej regulacji siebie oraz dzieci, które miewają problematyczne zachowania.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez Panią Marię Dekert – psychoterapeutę systemowej terapii rodzin, interwenta kryzysowego, terapeutę traumy, certyfikowanego superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej IPZ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, provider’a TRE®.