Projekt  jest realizowany od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2022 na terenie następujących powiatów: olkuskiego, wadowickiego, suskiego, chrzanowskiego, limanowskiego, tatrzańskiego, oświęcimskiego, brzeskiego, wielickiego, proszowickiego,

W ramach projektu objętych wsparciem będzie 140 osób, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), którym zapewnimy kompleksowe wsparcie specjalistyczne, przyczyniające się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:

  • Indywidualne wsparcie zawodowe- pośrednictwo pracy
  • Pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha
  • Szkolenia i bony szkoleniowe ze stypendium
  • Płatne staże zawodowe
  • Zatrudnienie wspomagane przy wsparciu trenera zatrudnienia wspieranego
  • Opiekę nad osobami zależnymi – dofinansowanie
  • Doradztwo informatyczne, szkolenia komputerowe ECDL (Base, Profile, E-citizen)
  • Zwrot kosztów dojazdu

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR

KRAKÓWBRZESKOOŚWIĘCIMWADOWICE
tel. 12-4187763 12-4187767 as.krakow@kolping.pl  tel. 512-718-654 12-4187781 as.brzesko@kolping.pltel. 512-718-056 12-4187782 as.oswiecim@kolping.pl  tel. 512-718-298 12-4187783 as.wadowice@kolping.pl
ul. Żułowska 51 31-436 KrakówUl. Głowackiego 26 32-800 Brzeskoul. 11-go Listopada 3F/1 32-600 OświęcimUl. Sienkiewicza 7 34-100 Wadowice