ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Zarządzenie Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach

Od dnia 16 do 28 marca br. zostają odwołane posiedzenia składów orzekających w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

Zarządzenie Nr 1/2020

Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w Wadowicach z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród interesantów Powiatowego

Zespołu do Spraw Orzekaniao Niepełnosprawności w Wadowicach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U z 2020r. poz. 433) oraz § 19 ust. 1 i 5 w związku    z   § 33 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2027) zarządzam, co następuje:

 • 1.

Odwołuje się wszelkie zaplanowane posiedzenia składów orzekających w sprawie
o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewidziane w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 28 marca 2020 r.

 • 2.

Wszystkie osoby w stosunku do których wystosowano zawiadomienie o planowanym terminie posiedzenia składu orzekającego w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 28 marca 2020 r. zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku braku takiej możliwości listownie.

 • 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

skan zarządzenia w załączniku poniżej

Załączniki:
Pobierz plik (zarzaądzenie.pdf)zarzaądzenie.pdf

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PCPR WADOWICE NR5/2020

Instrukcja uruchomienia oprogramowania udźwiękawiającego - Narrator

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach w dniu 13 marca 2020  wydał zarządzenie

nr 5/2020 w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia  skutków  zarażenia koronawirusem.

 

Zarządzenie Nr 5/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zarażenia koronawirusem  - dotyczy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZO)

 • 1. 1. Mając na względzie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, apeluję
  o ograniczenie lub odłożenie wizyty osobistej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach do czasu uspokojenia sytuacji epidemiologicznej i możliwości świadczenia obsługi w pełnym zakresie kadrowym. Zalecam kontakt drogą: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., e-puap: pcprwadowice lub telefoniczną na numer telefonu: 33 8732111.
 1. Zaleca się aby bezpośrednia obsługa mieszkańców przez pracowników PZO odbywała się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem na ww. podany numer telefonu. 

3.Zaleca się aby osoby, które przyjdą do PZO po złożeniu wniosku lub innego pisma u pracownika zajmującego się daną sprawą niezwłocznie opuściły budynek.

 • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

 

 skan zarządzenia w załączniku poniżej

Załączniki:
Pobierz plik (SCAN0001.PDF)SCAN0001.PDF

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PCPR WADOWICE NR4/2020

Instrukcja uruchomienia oprogramowania udźwiękawiającego - Narrator

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach w dniu 13 marca 2020  wydał zarządzenie

nr 4/2020 w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia  skutków  zarażenia koronawirusem.

 

Zarządzenie Nr 4/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zarażenia koronawirusem 

 • 1. 1. Mając na względzie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, apeluję
  o ograniczenie lub odłożenie wizyty osobistej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  do czasu uspokojenia sytuacji epidemiologicznej i możliwości świadczenia obsługi
  w pełnym zakresie kadrowym. Zalecam kontakt drogą: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  e-puap: pcprwadowice lub telefoniczną na podane numery telefonów
  :

- Sekretariat tel. 33 8709010

- Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 33 8709022, 33 8709021 (sprawy administracyjne)

- Stanowiska ds. rehabilitacji społecznej tel. 33 8709012, 33 8709013

- Stanowisko ds. współpracy z NGO i WTZ tel. 33 8709041,

- Stanowisko ds. jednostek pomocy społecznej tel. 33 8709021

- Księgowość tel. 33 8709030

 1. Zaleca się aby bezpośrednia obsługa mieszkańców przez pracowników PCPR odbywała się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem PCPR na ww. podane numery telefonów. 

3.Zaleca się aby osoby, które przyjdą do PCPR po złożeniu wniosku lub innego pisma u pracownika zajmującego się daną sprawą niezwłocznie opuściły budynek.

 1. Zaleca się aby mieszkańcy, w miarę możliwości, przychodzili do budynku bez osób towarzyszących.
 • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

skan zarządzenia w załączniku poniżej

Załączniki:
Pobierz plik (SCAN0000.PDF)SCAN0000.PDF

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
poszukuje do orzekania  osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności
lekarzy następujących specjalizacji:
•neurolog
•specjalista chorób wewnętrznych
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Wadowicach, ul. Mickiewicza 27,
tel. 33 873 21 11.
Szczegółowy zakres kryteriów kwalifikacyjnych, jak i szczegółowy zakres obowiązków członka
Zespołu znajduję się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. u. Z
2018r, poz. 2027).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r.

Informujemy, iż w dniu 27.02.2020r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
w 2020r., dofinansowanego ze środków powiatu wadowickiego.  
Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji można znaleźć pod poniższym linkiem:

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf