ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00   fax: 33 870 90 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

             logo FE Program Regionalny rgb-1 Logo-Małopolska-H-rgb EU EFS rgb-1

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r.

Informujemy, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r., dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji można znaleźć w poniższym załączniku:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Informujemy, iż w dniu 17 maja 2017r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r., dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dnia. 09.06.2017 r. (piątek) o godz. 14:00. Treść  można znaleźć w załączniku

Konkurs dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza X Małopolski Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych pt. „Rodzinne pozdrowienia z Małopolski”.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego, budowanie tożsamości regionalnej oraz popularyzacja przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Województwa Małopolskiego.


Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu województwa małopolskiego.

Czytaj więcej: Konkurs dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

Program Aktywny Samorząd Moduł I

Informujemy, że z dniem 18.05.2017 roku rusza nabór wniosków do programu Aktywny Samorząd Moduł I. Nabór wniosków trwa do końca miesiąca sierpnia 2017 roku. Wzory wniosków oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Aktywny Samorząd

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Wadowicach w pokojach 1 i 2 lub pod numerami telefonów: 033 870 90 10 lub 033 870 90 12.