Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofiansowanie do barier architektonicznych i technicznych

Dofinansowanie do barier w komunikowaniu się

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego osoby indywidualne

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – jednostkiPobierz

Dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnychpobierz

Korekta do zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnychPobierz

Dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjnyPobierz


Programy wieloletnie

3 – letni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wadowickim na lata 2021 – 2024 uchw217

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2017 – 2024Pobierz

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wadowickim na lata 2021-2024 uchw218


Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie – sport, kultura, rekreacja i turystykaPobierz


Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby pow. 16 roku życia)Pobierz


Usamodzielnienia


Piecza zastępcza