Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wniosek likwidacja barier technicznych

Wniosek likwidacja barier architektonicznych

Wniosek likwidacja barier w komunikowaniu się

Wniosek sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK sprzęt ortopedyczny

WNIOSEK turnus rehabilitacyjny

Dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych

Korekta do zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji z załącznikami

Wniosek tłumacz języka migowego

Wniosek rehabilitacja dorosłych

 


Programy wieloletnie

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2017-2024:


Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie – sport, kultura, rekreacja i turystykaPobierz


Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności


Usamodzielnienia


Piecza zastępcza

Organizacje pozarządowe


Rehabilitacja dla dorosłych