ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Baza organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe, którym powiat wadowicki zleca w 2015r. realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej

Nazwa organizacji

Adres

Koło Dzieci Niepełnosprawnych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. M. Wadowity 9a
34-100 Wadowice

tel. 507812630
33 82 322 80

www.kdzn-wadowice.pl

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”

ul. Legionów 20, 34-100 Wadowice
tel.: 518-555-686
www.fundacjazapalka.pl

Fundacja „Promyczek” 

                        

ul. Starowiejska 17a

34-120 Andrychów

tel.: 500 209 666

www.centrum-promyczek.pl

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę”

os. XX lecia 1, 34-100 Wadowice

tel. : 33 873 18 87
697 280 553
www.dacszanse.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare”

ul. E. i K. Wojtyłów 16

34-100 Wadowice

tel.: 533 732 103

www.adiutare.eu

Dokumenty do pobrania

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych

2.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

3.

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób indywidualnych

4.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego- jednostki

5.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze

6.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

7.

Korekta do zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

8.

Dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny

Programy wieloletnie

1.

3 - letni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wadowickim na lata 2015 - 2017

2.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2017 – 2024

3.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020

Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

1.

Sprawozdanie sport I

2.

Sprawozdanie sport II

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

1.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby pow. 16 roku życia)

2.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia)

3.

Wniosek o wydanie legitymacji dziecka niepełnosprawnego

4.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Usamodzielnienia

1.

Indywidualny Program Usamodzielnienia

2.

Ocena Indywidualnego Programu Usamodzielnienia

3.

 Wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

4.

 Wniosek o dalsze wypłacanie pomocy na kontynuowanie nauki

5.

 Wskazanie opiekuna usamodzielnienia

6.

 Zmiany w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia

7.

Wzór wniosku o przyznanie usamodzielnienia

8.

Kwestionariusz dot. przyznania pomocy na usamodzielnienie

Piecza zastępcza

1.

Kwestionariusz dla kandydatów na rodzinę zastępczą

2.

Oświadczenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

3.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka

4.

Oświadczenie opiekuna prawnego dotyczące przysposobienia dziecka

5.

Oświadczenie dziecka dotyczące przysposobienia

6.

Sprawozdanie okresowe - zawodowa rodzina zastępcza

7.

Sprawozdanie okresowe - pogotowie rodzinne

8.

Sprawozdanie okresowe - rodzinny dom dziecka

9.

Aktualizacja sprawozdania - zawodowa rodzina zastępcza

 10.

Aktualizacja sprawozdania - Rodzinny Dom Dziecka

11.

Aktualizacja sprawozdania - pogotowie rodzinne (dzieci 0-5 lat)

12.

Aktualizacja sprawozdania- pogotowie rodzinne (dzieci w wieku szkolnym)

 

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla uczestników projektu POMOST

Informujemy, iż w dniu 22.03.2018 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, tj. "Realizacja różnych form aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu POMOST", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, poddziałanie 9.1.1.

Termin składania ofert w ww. konkursie ofert upływa 16.04.2018 r. o godz. 15.30. Treść ogłoszenia można znaleźć w załącznikach.

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

ul. Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

tel. 33 870 90 00 (10)

                                                                                                           fax 33 870 90 11

mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy:

poniedziałek-piątek

730 - 1530