ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00   fax: 33 870 90 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

             logo FE Program Regionalny rgb-1 Logo-Małopolska-H-rgb EU EFS rgb-1

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie)          

Menu strony


Uwaga! zmiana formularzy wniosków w ramach dofinansowań ze środków PFRON

 

UWAGA !

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, że z dniem 18.04.2017 r. ulegają zmianie formularze wniosków na dofinansowanie w ramach środków finansowych PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakupu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych.

Stare formularze wniosków pozostają ważne do dnia 31.05.2017 r., po tym terminie Powiatowe Centrum przyjmować będzie tylko wnioski wypełnione na nowych formularzach, które od 18 kwietnia dostępne będą do pobrania ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach lub bezpośrednio w naszej instytucji - pok. 1,2 i 3 na parterze budynku.

 

Ogłoszenie o kolejnej rekrutacji do projektu POMOST na 2017 rok

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu POMOST na rok 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza rekrutację do udziału w projekcie POMOST, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest reintegracja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób związanych z pieczą zastępczą, rodziców zastępczych i wychowanków w Powiecie Wadowickim.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

  • w wieku aktywności zawodowe (15-64 lata); 

                -   nieaktywne i bierne zawodowo;

  • zamieszkujące na terenie Powiatu Wadowickiego;

                -  będące osobami niepełnosprawnymi lub będące wychowankami pieczy zastępczej.
                                   Działaniami mogą zostać również objęte również osoby należące do otoczenia uczestników projektu.

W ramach zadania realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno - zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym oraz zdrowotnym.

Po więcej informacji zadzwoń na 33/870-90-35 lub odwiedź nas w siedzibie PCPR w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30