ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00   fax: 33 870 90 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

             logo FE Program Regionalny rgb-1 Logo-Małopolska-H-rgb EU EFS rgb-1

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie)          

Menu strony


Zaproszenie do składania ofert na usługę przewozu osób niepełnosprawnych

Zaproszenie do składania ofert na usługę przewozu osób niepełnosprawnych uczestników projektu "POMOST"

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza postępowanie publiczne na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 9.1.1 w ramach zamówienia publicznego przeprowadzanego przy zastosowaniu zasady konkurencyjności

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych uczestników projektu "POMOST"

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza postępowanie publiczne na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 9.1.1 w ramach zamówienia publicznego przeprowadzanego przy zastosowaniu zasady konkurencyjności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Informujemy, iż w dniu 17 maja 2017r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r., dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dnia. 09.06.2017 r. (piątek) o godz. 14:00. Treść  można znaleźć w załączniku

Konsultacje opracowanego dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2017 -2024”

Uprzejmie informujemy, że opracowany dokument „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2017 -2024”, został poddany konsultacjom na poziomie poszczególnych gmin na obszarze Powiatu Wadowickiego oraz został udostępniony również do publicznej wiadomości.

Treść dokumentu jest dostępna poniżej w załączniku oraz :

  1. na stronie  Starostwa Powiatowego www.powiat.wadowice.pl w zakładce „Inne ogłoszenia”
  2. w Starostwie Powiatowym w Wadowicach ul. Batorego 2, w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu. I piętro, pok. 112 oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, parter pok. 1.

Ewentualne uwagi w formie pisemnej można kierować  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach w terminie od 22 maja do 21 czerwca 2017 r.