ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


ORGANIZACJA PRACY POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WADOWICACH

ORGANIZACJA PRACY

POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA                                     O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W WADOWICACH

od dnia 25 maja 2020 r.

    Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) oraz w związku z faktem iż w jednym pomieszczeniu może przebywać jedna osoba na jedno stanowisko, bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod następującym numerem telefonu:

(033) 873 21- 11

Po telefonicznym zarejestrowaniu należy przyjść o wyznaczonej godzinie przyjęcia.
Nie stawienie się na wyznaczoną godzinę powoduje konieczność ponownego ustalenia nowego terminu załatwienia sprawy.

Osoby nie umówione będą obsługiwane w drugiej kolejności, po załatwieniu obsługi osób wcześniej umówionych telefonicznie.

Pisma i wnioski nie wymagające omówienia z pracownikiem prowadzącym daną sprawę, będą przyjmowane bez wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

    

PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGLOŚĆI, NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1,5m STOSOWANIE MASECZEK I DEZYNFEKOWANIE RĄK.

 

Z uwagi na trudność w określeniu czasu przyjęcia jednej osoby przez pracownika, może zdarzyć się konieczność oczekiwania na przyjęcie kolejnej osoby, dlatego prosimy
o wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji.

ORGANIZACJA PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WADOWICACH od dnia 25 maja 2020 r.

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) oraz w związku z faktem iż w jednym pomieszczeniu może przebywać jedna osoba na jedno stanowisko, bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod następującymi numerami telefonów:

- Sekretariat tel. 33 8709010

- Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 33 8709022, 33 8709021 (sprawy administracyjne rodzin zastępczych i rodziców biologicznych)

- Stanowiska ds. rehabilitacji społecznej tel. 33 8709012, 33 8709013

- Stanowisko ds. współpracy z NGO i WTZ tel. 33 8709041,

- Stanowisko ds. jednostek pomocy społecznej tel. 33 8709021

- Księgowość tel. 33 8709030

Po telefonicznym zarejestrowaniu należy przyjść o wyznaczonej godzinie przyjęcia.
Nie stawienie się na wyznaczoną godzinę powoduje konieczność ponownego ustalenia nowego terminu załatwienia sprawy.

Osoby nie umówione będą obsługiwane w drugiej kolejności, po załatwieniu obsługi osób wcześniej umówionych telefonicznie.

Pisma i wnioski nie wymagające omówienia z pracownikiem prowadzącym daną sprawę, będą przyjmowane bez wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

    

PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGLOŚĆI, NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1,5 M., STOSOWANIE MASECZEK I DEZYNFEKOWANIE RĄK.

Z uwagi na trudność w określeniu czasu przyjęcia jednej osoby przez pracownika, może zdarzyć się konieczność oczekiwania na przyjęcie kolejnej osoby, dlatego prosimy
o wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Informujemy, iż w dniu 14.05.2020r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dn. 08.06.2020 r. o godz. 15:30.
Treść ogłoszenia można znaleźć pod poniższym linkiem:

UWAGA!!! Wsparcie osób niepełnosprawnych podczas epidemii koronawirusa

W ramach sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej epidemią koronawirusa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 

Wszelkie informacje nt. Programu zostały przedstawione w zakładce pn „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Informujemy, iż w dniu 14.05.2020r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.       
Termin składania ofert w ww. konkursie upływa w dniu 08.06.2020r. o godz. 15:30.

Treść ogłoszenia  można znaleźć pod poniższym linkiem: