ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


,,DOBRY START " 2020 r.

Informujemy, iż od dnia 01.08.2020. rusza nabór wniosków do programu "DOBRY START " dla dzieci z pieczy zastępczej w powiecie wadowickim.Świadczenie DOBRY START przysługuje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych - raz w roku na dziecko
  • osobom uczącym się - raz w roku

Świadczenie DOBRY START przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się20 roku życia
  • przez dziecko lub osobę uczącą się24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko lub osoba ucząca się lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, świadczenie DOBRY START  przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Świadczenie DOBRY START przysługuje w ww. przypadkach w kwocie 300 zł

wniosek do programu DOBRY START wraz z załącznikami

Szczegóły programu DOBRY START można znaleźć tutaj

Gaszyn Challenge PCPR Wadowice

Akcja Gaszyn Challenge znana jest już chyba wszystkim.  Zainicjował  ją strażak Marcin Topór z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie. Jako pierwszy zrobił pompki i wpłacił pieniądze na pomoc dla Wojtusia, następnie nominował do akcji kolejne osoby. Do akcji stopniowo włączali się strażacy, inne służby mundurowe – policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej, strażnicy miejscy oraz  osoby rozmaitych zawodów. Dla Wojtusia udało się zebrać wymaganą kwotę, ale inne dzieci potrzebują naszej pomocy!!! Niech Gaszyn Challenge nadal trwa, przyjmujmy wyzwania, nominujmy kolejne instytucje, pomagajmy!

Powiatowe w Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach dziękuje za nominację Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wadowicach. W logo PCPR widnieje parasol, jego rolą jest ochrona tych osób, które wymagają naszej pomocy i wsparcia.  Dziś -  pracownicy Centrum -  bez wahania rozłożyli symboliczne parasole i przyjęli wyzwanie, pompowali i robili przysiady dla Tosi chorującej na rdzeniowy zanik mięśni! Do dalszego udziału w Gaszyn Challenge nominujemy: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Andrychowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz Dom Pomocy Społecznej im. św. Rafała Kalinowskiego
w Wadowicach. Tosia potrzebuje naszego wsparcia! Pomagajmy razem !

Link do filmiku poniżej

https://www.facebook.com/wadowicki/videos/3186935028069054/

 

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengetosia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Informujemy, iż w dniu 24.06.2020r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Treść ogłoszenia można znaleźć pod poniższym linkiem:

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie - PFRON.pdf)Ogłoszenie - PFRON.pdf