ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00   fax: 33 870 90 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

             logo FE Program Regionalny rgb-1 Logo-Małopolska-H-rgb EU EFS rgb-1

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie)          

Menu strony


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r.

Informujemy, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r., dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji można znaleźć w poniższym załączniku:

Zaproszenie do składania ofert na materiały biurowe dla uczestników projektu "POMOST" dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza postępowanie publiczne na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 9.1.1 w ramach zamówienia publicznego przeprowadzanego przy zastosowaniu procedury zapytania ofertowego

 

 Informujemy, iż w treści zaproszenia do składania ofert na materiały biurowe dla uczestników projektu POMOST, wystąpiła omyłka pisarska -ofertę należy złożyć do dnia 13.06.2017 r (zapis z zaproszenia to: 13.06.2016 r.)