ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00   fax: 33 870 90 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

             logo FE Program Regionalny rgb-1 Logo-Małopolska-H-rgb EU EFS rgb-1

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych, w szczególności z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w latach

 

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych,
w szczególności z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w latach 2017 – 2019.

Zgłoszenia kandydatów można składać do dnia 31 stycznia 2017 r., do godz. 14:00. Szczegóły naboru znajdują się w poniższym ogłoszeniu. 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla uczestników projektu POMOST

 Informujemy, iż w dniu 22.03.2018 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, tj. "Realizacja różnych form aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu POMOST", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, poddziałanie 9.1.1.

Termin składania ofert w ww. konkursie ofert upływa 16.04.2018 r. o godz. 15.30. Treść ogłoszenia można znaleźć w załącznikach.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla uczestników projektu POMOST

Informujemy, iż w dniu 22.03.2018 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, tj. "Realizacja różnych form aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu POMOST", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, poddziałanie 9.1.1.

Termin składania ofert w ww. konkursie ofert upływa 16.04.2018 r. o godz. 15.30. Treść ogłoszenia można znaleźć w załącznikach.

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu POMOST na rok 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza rekrutację do udziału w projekcie POMOST, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób związanych z pieczą zastępczą, rodziców zastępczych i wychowanków w Powiecie Wadowickim.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

  • w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)
  • nieaktywne i bierne zawodowo;
  • zamieszkujące na terenie Powiatu Wadowickiego
  • będące osobami niepełnosprawnymi lub będące wychowankami pieczy zastępczej.

Działaniami mogą zostać również objęte również osoby należące do otoczenia uczestników projektu.

W ramach zadania realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno- zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji , w tym wsparcie o charakterze:

  • społecznym m.in. spotkania z psychologiem, wyjazd połączony z warsztatami;
  • edukacyjnym m.in. kursy językowe;
  • zawodowym m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia;
  • zdrowotnym m.in. rehabilitacja.

Po więcej informacji zadzwoń do nas: 33/870 90 35 lub odwiedź nas w siedzibie PCPR  w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.