ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00   fax: 33 870 90 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

             logo FE Program Regionalny rgb-1 Logo-Małopolska-H-rgb EU EFS rgb-1

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Uwaga studenci!

Uprzejmie informujemy, iż wnioski w ramach "Aktywnego samorządu - "Moduł II" przyjmowane są w terminie:

- do dnia 30 marca 2018 roku w przypadku wniosków dotyczących roku
akademickiego 2017/2018;

- do dnia 10 października 2018 roku w przypadku wniosków dotyczących
roku akademickiego 2017/2018.

Wnioski są dostępne poniżej:

wniosek Moduł II

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.02.2018r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów wypłaty dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" - Moduł II

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018r.

Informujemy, iż w dniu 22 lutego 2018r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018r, dofinansowanych ze środków Powiatu Wadowickiego.
Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji można znaleźć w poniższym załączniku

Zaproszenie na spotkanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-organizacyjnym, dotyczącym realizacji projektu POMOST w 2018 r., który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje na temat projektu i rekrutacji do niego będzie można uzyskać w dniu 26.01.2018 r. (piątek) w godzinach 9.00-13.00 w siedzibie PCPR w Wadowicach, ul Mickiewicza 15, pokój nr 5. Podczas spotkania omówione będą zainteresowania i potrzeby osób chcących uczestniczyć w projekcie.

Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie