ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Zaproszenie na konferencję naukową

 

Fundacja "Promyczek" oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Tabletowe dzieci”.   

Wierzymy, że konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami na temat uzależnień oraz zmian w paradygmacie  przychodzenia z pomocą osobie i rodzinie dotkniętej tym problemem. Udział w Konferencji to znakomita okazja do poszerzania swojej wiedzy.

Jesteśmy pewni, że Konferencja ta będzie dobrą okazją do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych poszukiwań badawczych.

Z wyrazami szacunku,           
Organizatorzy

Formularz zgłoszeniowy:       https://drive.google.com/open?id=1c9enWPW3RJ8IPTZEQSjLLixCaRP6aKGJF-ssNJFMALQ

Opłata konferencyjna: 110 zł

Termin: 23.11.2019r. (sobota) godz. 9:00

Miejsce: Park Hotel Łysoń w Inwałdzie

szczegółowy plan konferencji

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

main logomaskotka grupa ar      PFRON wersja podstawowa RGB 01

 

Instrukcja uruchomienia oprogramowania udźwiękawiającego - Narrator

 

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

System Obsługi Wsparcia

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

- uzyskanie informacji,

- wypełnienie wniosku,

- podpisanie i złożenie wniosku,

- dokonanie uzupełnień,

- zapoznanie się ze wzorem umowy,  

- rozliczenie dofinasowania.

System na bieżąco jest rozwijany i dostosowywany zarówno do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami jak i realizatorów wsparcia. Nowy formularz wniosku uwzględnia m. in. dodatek dla wnioskodawcy składającego wniosek w systemie SOW, w związku powyższym wnioskodawca może otrzymać dodatek zwiększony nawet do kwoty 800 zł. na pokrycie kosztów kształcenia.

Profil Zaufany

Przyznana pomoc pozwoli także na pokrycie kosztów podpisu elektronicznego czy też ewentualnego dojazdu w celu załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym. Warto zaznaczyć, że posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku Osoby z Niepełnosprawnościami jest niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Profil Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinasowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.

Kontakt z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777. Informacje można uzyskać również w Oddziale Małopolskim PFRON, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, tel. 12 31 21 411, 12 31 2 1 416 oraz na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, planuje otwarcie naboru w systemie SOW wniosków składanych w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł I i Moduł II w 2020 roku.

 

 

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2019 r. , Poz. 7048, zostało opublikowane Ogłoszenie Starosty Wadowickiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady, mogą zgłaszać spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu wadowickiego organizacje pozarządowe i fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Organizacje i jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać tylko jednego kandydata.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej na załączonym do ww. Ogłoszenia wzorze zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” na adres:

Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Ul. Batorego 2

34-100 Wadowice

„Projekt PFRON - kompleksowa rehabilitacja”

Jeżeli chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia, weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej – zawodowej, psychospołecznej i medycznej. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił rekrutację do projektu Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.  Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla  osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu  zdrowia. To  również  szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację -  zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. 

Rekrutację prowadzi PFRON tel. 22 5055600, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Więcej informacji na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/powrot-do-zdrowia-powrot-do-pracy/

Ulotka informacyjna PDF w załączniku poniżej :

Spełnione marzenia w Wieliczce – Gala Finałowa Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych

 

Spełnione marzenia w Wieliczce – Gala Finałowa Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych

-Nie jesteśmy tacy sami, Wy jesteście lepsi i piękniejsi – zwróciła się do małopolskich Laureatów konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych Bożena Borys -Szopa – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. –  Patrząc na prace spostrzegam, że osoby z niepełnosprawnościami mają fantastyczne podejście do życia i świata – dodała.

9 września br. w Kopalni Soli „Wieliczka” Laureaci wojewódzkiego etapu XVII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego PFRON „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” odebrali nagrody z rąk Bożeny Borys –Szopy – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urszuli Ruseckiej – Poseł na Sejm, Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Piotra Ćwika – Wojewody Małopolskiego oraz Marty Mordarskiej – Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON. Wyróżnienia oraz nagrody specjalne przyznali Ksiądz Jacek Kurzydło – Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego, Ksiądz Piotr Adamczyk – Dyrektor Radia RDN, Katarzyna Lubas - Dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie oraz  reżyser Monika Meleń – członek komisji konkursowej.

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Podróże moich marzeń”. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej w Kaplicy św. Kingi. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac, wybranych spośród ponad 200 zgłoszonych w konkursie. Liczni uczestnicy wydarzenia mieli okazję zobaczyć prace nagrodzone przez Komisję Konkursową, której przewodniczyła Poseł Urszula Rusecka. Uroczystą Galę swoimi występami uświetnili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie oraz duet: Arleta Matlęga – podopieczna Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie oraz wokalista Mirosław Witkowski.

Galę Finałową etapu wojewódzkiego patronatem honorowym objęli:

- Pani Bożena Borys-Szopa – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

- Pani Poseł Urszula Rusecka – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

- Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

-  Metropolita Krakowski Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski

Patroni Medialni: TVP3 Kraków, Radio Kraków

Lista Laureatów:

MALARSTWO
Miejsce I
- tytuł NOCNA WYPRAWA”, autor  RYSZARD JURKOWSKI
(ŚDS W OLKUSZU PROWADZONY PRZEZ STOWARZYSZENE PROGRES)

Miejsce II

- tytuł „WAKACYJNA PIRACKA PRZYGODA”, autorzy AGNIESZKA WĄSIK I KINGA MAJ

(WTZ STOWARZYSZENIA DOBREJ NADZIEI W KRAKOWIE)

Miejsce III

- tytuł „PODRÓŻ ŁÓDKĄ”, autor KRZYSZTOF KĄKOL (DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE PROWADZONYPRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK)

Wyróżnienie specjalne Poseł Urszuli Ruseckiej – Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

 - tytuł „PODRÓŻ NA SKRZYDŁACH PTAKA” autor MATEUSZ SŁONECKI (ŚDS W BIECZU Z FILIĄ W GORLICACH)

Wyróżnienia:

- tytuł „PODRÓŻ WE ŚNIE” autor ŁUKASZ KWIECIEŃ (ŚDS W PAŁECZNICY)

- tytuł „WAKACJE W AUGUSTOWIE”, autor  ANETA GRÓDEK (ŚDS STOWARZYSZENIA „JESTEŚMY…” W NOWYM SĄCZU)

- tytuł  „SPOTKANIE W KSIĘŻYCOWYCH PRZESTWORZACH”, autor AGNIESZKA TRÓJNIAK (ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OLEŚNICY)

- tytuł  „LETNIA BRYZA”, autor ANDRZEJ RĘBALIS (ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻEGOCINIE)

- tytuł „MOJE WAKACJE NA DZIAŁCE”, autor KATARZYNA GRYZ (WTZ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI)

GRAFIKA I RYSUNEK
Miejsce I

- tytuł „SPOTKANIE W ZAKOPANEM ZE ŚW. JERZYM”, autor WOJCIECH BACHLEDA ŻOŁNIERCZYK (WTZ PRZY PSONI KOŁO W ZAKOPANEM)

Miejsce II
- tytuł  „SEN O PARYŻU”, autor JAN NOWAK (WTZ PRZY DPS W ŁYSZKOWICACH)

Miejsce III
- tytuł   „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA" ALEKSANDRA LUDWIN (WTZ – DOM REHABILITACYJNO OPIEKUŃCZY CARITAS)

Wyróżnienia:
- tytuł  „GDY SPOTKAMY SIĘ W NIEBIE", autor MAGDALENA GURGUL (WTZ „MADA”),
- tytuł „KOLOROWY ŚWIAT PUSTYNI", autor MARTA WEBER (WTZ PRZY STOWARZYSZENIU „DOLINA DUNAJCA”)

TKANINA I APLIKACJA

Miejsce I

- tytuł „UJRZEĆ WSZYSTKIE KOLORY ZIEMI – ZOSTAĆ WŚRÓD APACZÓW”, autorzy EWA SALAK I ANNA DZIERWA (DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH),

Miejsce II

- tytuł „LOT BALONEM”, autor MELANIA KOSTECKA (ŚDS W TOMASZKOWICACH)

Miejsce III

- tytuł „BYĆ JAK PTAK BO ŚWIAT JEST ZBYT WIELKI ŻEBY PRZEBYWAĆ W JEDNYM MIEJSCU”, autor  HELENA PAJĄK (DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH)


Wyróżnienie specjalne Księdza Jacka Kurzydło – Dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie
- tytuł  „MOJE SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM W WATYKANIE”, autor  BARBARA BOCHENEK (ŚDS STOWARZYSZENIA JESTEŚMY W NOWYM SĄCZU)


Wyróżnienia:

- tytuł  „KOBIETA Z HISZPANII”, autor JOANNA BAKALARZ (WTZ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI)

- tytuł  „UKOCHANE GÓRY”, autor GRAŻYNA NOCOŃ (ŚDS W GRUSZOWIE)

- tytuł  „W POSZUKIWANIU WIATRAKÓW”, autor KRZYSZTOF STAŚKO (WTZ PRZY STOWARZYSZENIU „REMEDIUM”)

- tytuł  „ZACHÓD SŁOŃCA”, autor EMIL SKOCZEŃ (WTZ PSONI KOŁO W TARNOWIE)

 

RZEŹBA KAMERALNA I PŁASKORZEŹBA

Miejsce I

- tytuł  „KOSMICZNA PODRÓŻ”, autor MICHAŁ ŻYDEK (WTZ W BRZESKU

Miejsce II oraz wyróżnienie specjalne Księdza Piotra Adamczyka - Dyrektora Radia RDN

- tytuł „W MOICH DŁONIACH CAŁY ŚWIAT”, autor ADRIAN KALETA (WTZ „MADA”)

Miejsce III

- tytuł „MAGICZNA DESKOROLKA”, autorzy JOANNA CUKIER I MIKOŁAJ KĘSKIEWICZ (WTZ PRZY STOWARZYSZENIU DOBREJ NADZIEI)

Wyróżnienia:
- tytuł „ROWEREM DOOKOŁA ŚWIATA”, autorzy RENATA SZUMAL (ŚDS „CHATKA” PSONI W NOWYM TARGU)

- tytuł „ZACHÓD SŁOŃCA NAD BAŁTYKIEM”, autorzy BOŻENA WAŁACH (ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY - L`ARCHE)

FOTOGRAFIA

Miejsce I

- tytuł  „JEDZIEMY NAD MORZE”, autor ADAM SUSKI (ŚDS W TOMASZKOWICACH)

Miejsce II

- tytuł „ALE MEKSYK", autor KATARZYNA PAWLIK (ŚDS STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „GNIAZDO”)


Miejsce III oraz wyróżnienie specjalne Katarzyny Lubas – Dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

- tytuł „WSZĘDZIE JEST DOBRZE, ALE W POLSCE NAJLEPIEJ”, autor WOJCIECH JURKOWSKI (WTZ „MADA”)

Wyróżnienie specjalne reżyser Moniki Meleń – członka Komisji Konkursowej

- tytuł „KAPSUŁA WSPOMNIEŃ”, autor JERZY GRACZ (ŚDS W KRYNICY-ZDROJU)

Wyróżnienia:
- tytuł „LUBIĘ WRACAĆ TAM GDZIE BYŁEM”, autor PIOTR OLENDER (WTZ W ŁYSZKOWICACH)

- tytuł „RADOŚĆ ŻYCIA”, autor BEATA MARCHEL (DPS W STRÓŻACH)