Obrazek wprowadzający do artykułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ma zaszczyt zaprosić na konferencję pn. „System wsparcia dziecka i rodziny”, która odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. w godzinach 10.00 – 15.00 w Domu Rekolekcyjnym OO. Karmelitów Bosych w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 24.

Konferencja skierowana jest do pedagogów szkolnych, kuratorów rodzinnych oraz pracowników służb społecznych tj. asystentów rodzin, pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego.

Spotkanie stanowić będzie okazję do omówienia zagadnień niezwykle istotnych z punktu widzenia pracy z dzieckiem i rodziną oraz współpracy różnych instytucji i służb w działaniach, których celem jest utrzymanie dziecka w rodzinie lub ukierunkowanych na przygotowanie rodziny do przejęcia opieki nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 14 września 2018 r. na adres PCPR w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, fax 33 870 90 10 lub drogą elektroniczną e-mail: pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.


Pliki do pobrania: