Środowiskowy dom samopomocy jest dziennym ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego
i funkcjonowania w życiu społecznym.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy składa do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania następujące dokumenty:

  • wniosek o skierowanie,
  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do  uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Decyzję o skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy wydaje Starosta Powiatu.
Korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi  jest nieodpłatne.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Powiecie Wadowickim:

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach ul E. i K. Wojtyłów 16 – przeznaczony dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi (Typ A), tel. 33 873-23-63,  fax. 33 873-55-00
  2. Filia Środowiskowego Domu Samopomocy św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 16 – przeznaczony dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B), tel. 579-470-931
  3. Filia Środowiskowego Domu Samopomocy św. Matki Teresy z Kalkuty w Andrychowie, ul. Daszyńskiego 12 – przeznaczony dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi (Typ A), tel/fax 33 875-93-58

Więcej informacji na stronie: www.sdswadowice.pl, email: sdswadowice@sdswadowice.pl

Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy