Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej może zostać osoba niepełnosprawna, która posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do udziału w terapii zajęciowej.

Aby zostać Uczestnikiem WTZ kandydat musi złożyć podanie o przyjęcie do wybranego przez siebie Warsztatu wraz z wyżej wymienionym orzeczeniem. Obowiązujące wzory podań są dostępne w danym Warsztacie. W przypadku braku wolnych miejsc kandydaci wpisywani są na Listę osób oczekujących na przyjęcie do WTZ.

Podmiot prowadzący warsztat przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zgłoszenie osób do uczestnictwa w Warsztacie.

Za udział w zajęciach w Warsztacie Uczestnik nie ponosi odpłatności.

Na terenie powiatu wadowickiego działają 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej:

WTZ w Zebrzydowicach przy Domu Pomocy Społecznej Zakonu OO. Bonifratrów

Zajęcia terapeutyczne dla uczestników Warsztatu odbywają się w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego, plastyczno-ceramicznej, zabawkarsko – krawieckiej, krawieckiej, aktywizacji zawodowej i technik multimedialnych oraz stolarskiej. Uczestnicy mogą również uzyskać wsparcie psychologiczne.

Więcej informacji na temat Warsztatu znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
WTZ Zebrzydowice – Strona główna | Facebook

WTZ w Spytkowicach prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej

WTZ w Spytkowicach prowadzi zajęcia terapeutyczne w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, stolarskiej, ogrodniczej, rękodzieła, multimedialnej, plastycznej, krawieckiej, teatralno-muzycznej, świecy i witrażu oraz florystyczno-ceramicznej. Uczestnicy Warsztatu mogą skorzystać z poradnictwa prowadzonego przez psychologa, a także korzystać z zajęć prowadzonych w sali ćwiczeń ruchowych.

Więcej informacji na temat Warsztatu znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Spytkowicach – Strona główna | Facebook

WTZ w Andrychowie prowadzony przez Fundację „Promyczek”

W Warsztacie funkcjonują 4 pracownie: gospodarstwa domowego, artystyczna, rzemiosł różnych i ogrodniczo-florystyczna oraz sala ćwiczeń ruchowych, gdzie Uczestnicy WTZ mogą korzystać z pomocy rehabilitanta. W Warsztacie Uczestnikom świadczona jest również pomoc psychologiczna.

Więcej informacji na temat Warsztatu znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
Warsztat Terapii Zajęciowej “Promyczek” – Strona główna | Facebook

Warsztaty działają w oparciu o:

Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Działalność warsztatów, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych finansowana jest w 90%
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w 10% ze środków budżetu powiatu oraz innych źródeł – w przypadku ich znalezienia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat działalności oraz zasad przyjmowania Uczestników do danego Warsztatu Terapii Zajęciowej należy skontaktować się z odpowiednim Warsztatem.

Informacji udziela także pracownik PCPR w Wadowicach pod numerem telefonu: 33 870 90 41.