Pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Powiecie wadowickim

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.  Kobietom w ciąży porady prawne udzielane będą poza kolejnością.
Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem: 33/87-34-278,od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu. Można zapisać się również mailowo wysyłając zgłoszenie na adres: npp@powiatwadowicki.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego. Zapisów można również dokonać korzystając z systemu rejestracji wizyt, dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod poniższym linkiem: https://np.ms.gov.pl/ma%C5%82opolskie/wadowicki

Mieszkańcy powiatu wadowickiego mają do wyboru punkty w trzech lokalizacjach. W punktach w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej codziennie po 4 godziny pełnią dyżury doradcy obywatelscy. W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane porady z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego, a także porady dla osób zadłużonych. Nieodpłatna mediacja będzie realizowana w punkcie w Wadowicach – w zależności od zapotrzebowania dyżury w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 16:00 będą poświęcone mediacji.

Harmonogram działania punktów można pobrać poniżej.
Więcej informacji nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w 2021 r. można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod poniższym linkiem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl
Numery telefonów do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wadowickiego:

– punkt w Andrychowie,

– punkt w Wadowicach,

– punkt w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Link do spotu informacyjnego dotyczącego pomocy prawnej: https://www.amazon.com/clouddrive/share/z0b6Gxvrdmyh2Kbuv2fds6mAYAsWMMinYCIoYeR4zzS

Od dnia 17 maja 2021 r. wznowiona zostaje indywidualna obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie powiatu wadowickiego. Pomoc w punktach świadczona będzie wyłącznie osobom wcześniej zapisanym na porady.
Jednocześnie w dalszym ciągu klienci mogą korzystać z porad telefonicznych. Zapisy odbywają się pod nr telefonu: 33 873 42 78 oraz pod adresem e-mail: npp@powiatwadowicki.pl

Link do pełniej treści powyższych informacji:   https://powiatwadowicki.pl/praca-urzedu/pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie/