Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach

ul. Parkowa 1
34-100 Wadowice
tel. 33 823-34-91, fax. 33 873-19-20

Dom przeznaczony dla 85 osób w podeszłym wieku (koedukacyjny)

Więcej informacji na stronie: www.dpswadowiceparkowa.pl

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach

ul. Pułaskiego 5
34-100 Wadowice
tel. 33 873-10-11, fax. 33 873-13-00
e-mail: biuro@dps-wadowice.pl

Dom przeznaczony dla 114 osób przewlekle psychicznie chorych (koedukacyjny),

Więcej informacji na stronie: www.dps-wadowice.pl

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska, w Wadowicach

ul. Lwowska 31
34-100 Wadowice
tel. +48 33 873 85 98
e-mail: dom@dpswadowice.pl

Dom przeznaczony dla 60 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 10 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet)

Więcej informacji na stronie: www.dpswadowice.pl

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach

Zebrzydowice 1
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel./fax. 33 876 65 08
e-mail: dps@zebrzydowski.pl

Dom przeznaczony dla 67 osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn),

Więcej informacji na stronie: www.zebrzydowski.pl

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku

ul. Dworska 150
34-144 Izdebnik
tel. 33 876-32-22, fax. 33 876-32-29
e-mail: dps_izdebnik@bielsko.man.pl

Dom przeznaczony dla 78 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet),

Więcej informacji na stronie: www.dpsizdebnik.pl

Ostatnio dodane