Przypominamy, iż termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2023 r. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym upływa z dniem 10.10.2023 r.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie

Pilotażowy program PFRON ,, Aktywny samorząd 2023 r.” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach (pcpr-wadowice.pl)