ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00   fax: 33 870 90 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

             logo FE Program Regionalny rgb-1 Logo-Małopolska-H-rgb EU EFS rgb-1

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


ogłoszenia i zamówienia publiczne dot. projektu "POMOST"

Zaproszenie do składania ofert

                                                   

Zaproszenie do składania ofert na trening kreowania wizerunku zewnętrznego i savoir vivre

dla uczestników  projektu" POMOST "dla zamówienia  o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla uczestników projektu POMOST

 Informujemy, iż w dniu 22.03.2018 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, tj. "Realizacja różnych form aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu POMOST", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, poddziałanie 9.1.1.

Termin składania ofert w ww. konkursie ofert upływa 16.04.2018 r. o godz. 15.30. Treść ogłoszenia można znaleźć w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na usługi psychologiczne

Zaproszenie do składania ofert na usługi psychologiczne obejmujące przeprowadzenie spotkań grupowych i indywidualnych z uczestnikami projektu POMOST dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.