ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Informujemy, iż w dniu 18 kwietnia 2018r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu POMOST, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 9 osi priorytetowej Region Spójny Społecznie, poddziałanie 9.1.1

informacje o rozstrzygnięciu konkursu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 

 

Informujemy, iż w dniu 12 kwietnia 2018r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018r., dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dnia. 07.05.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Treść ogłoszenia można znaleźć w poniższych załącznikach.