ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania na zorganizowanie warsztatów w przedsiębiorstwie ekonomii społecznej, wraz z przejazdem, dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu "POMOST", dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Załączniki:
Pobierz plik (wynik.pdf)wynik.pdf

Konkurs na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza konkurs na stanowisko pracy

Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Realizacja zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, mi.in.:

1)    przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;

2)    sporządzanie, realizacja i rozliczanie zawartych umów o dofinansowanie ze środków PFRON;

3)    sprawozdawczość i sporządzanie zapotrzebowań środków na zadania finansowane ze środków PFRON;

4)    sporządzanie i składanie wniosków, realizacja i rozliczanie innych programów ogłaszanych przez PFRON;

5)    udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji o zadaniach realizowanych ze środków PFRON otrzymanych w ramach algorytmu;

Czytaj więcej: Konkurs na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

UWAGA STUDENCI!

Przypominamy, iż trwa przyjmowanie wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 – semestr zimowy – trwa do 10.10.2018 r.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018r.

Informujemy, iż w dniu 30.08.2018r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Informacja o wynikach rozstrzygnięcia konkursu znajduje się w poniższym załączniku: