ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Małopolski Tele-Anioł

Powiat Wadowicki przystąpił do współpracy w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do niesamodzielnych mieszkańców województwa małopolskiego oraz włączenie do niego osób potrzebujących wsparcia. Wzajemna współpraca przy realizacji projektu przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa i jakości życia niesamodzielnych Małopolan oraz ich rodzin.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Wartość projektu: 38 219 606,29 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:                                            32 486 665,34 zł

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Jeżeli masz pytania dotyczące projektu, rekrutacji czy wypełnienia formularza zgłoszeniowego zadzwoń do nas: 12 61-60-611 lub napisz na adres emailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej o projekcie, wnioski, formularze, dane kontaktowe: https://www.malopolska.pl/teleaniol

Informacje w sprawie realizacji projektu można również uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach pod numerem telefonu   33 8709012, 33 8709013.

 

 

 

UWAGA !!!

UWAGA !!!

Na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia   z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy, że zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa mieszkańców, wobec czego:

 • mieszkańcy będą obsługiwani wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, skrzynki ePUAP,

- Sekretariat tel. 33 8709010

- Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 33 8709022, 33 8709021 (sprawy administracyjne)

- Stanowiska ds. rehabilitacji społecznej tel. 33 8709012, 33 8709013

- Stanowisko ds. współpracy z NGO i WTZ tel. 33 8709041,

- Stanowisko ds. jednostek pomocy społecznej tel. 33 8709021

- Księgowość tel. 33 8709030

-Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZO)- tel. 33 8732111

 • osobisty kontakt będzie możliwy tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach    po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się  z pracownikiem,
 • Osoby nie umówione nie będą przyjmowane.

 

Dziękujemy Państwu za zrozumienie powagi sytuacji.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PCPR WADOWICE NR5/2020

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach w dniu 13 marca 2020  wydał zarządzenie

nr 5/2020 w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia  skutków  zarażenia koronawirusem.

 

Zarządzenie Nr 5/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zarażenia koronawirusem  - dotyczy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZO)

 • 1. 1. Mając na względzie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, apeluję
  o ograniczenie lub odłożenie wizyty osobistej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach do czasu uspokojenia sytuacji epidemiologicznej i możliwości świadczenia obsługi w pełnym zakresie kadrowym. Zalecam kontakt drogą: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., e-puap: pcprwadowice lub telefoniczną na numer telefonu: 33 8732111.
 1. Zaleca się aby bezpośrednia obsługa mieszkańców przez pracowników PZO odbywała się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem na ww. podany numer telefonu. 

3.Zaleca się aby osoby, które przyjdą do PZO po złożeniu wniosku lub innego pisma u pracownika zajmującego się daną sprawą niezwłocznie opuściły budynek.

 • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

 

 skan zarządzenia w załączniku poniżej

Załączniki:
Pobierz plik (SCAN0001.PDF)SCAN0001.PDF

Zarządzenie Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach

Od dnia 16 do 28 marca br. zostają odwołane posiedzenia składów orzekających w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

Zarządzenie Nr 1/2020

Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w Wadowicach z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród interesantów Powiatowego

Zespołu do Spraw Orzekaniao Niepełnosprawności w Wadowicach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U z 2020r. poz. 433) oraz § 19 ust. 1 i 5 w związku    z   § 33 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2027) zarządzam, co następuje:

 • 1.

Odwołuje się wszelkie zaplanowane posiedzenia składów orzekających w sprawie
o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewidziane w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 28 marca 2020 r.

 • 2.

Wszystkie osoby w stosunku do których wystosowano zawiadomienie o planowanym terminie posiedzenia składu orzekającego w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 28 marca 2020 r. zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku braku takiej możliwości listownie.

 • 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

skan zarządzenia w załączniku poniżej

Załączniki:
Pobierz plik (zarzaądzenie.pdf)zarzaądzenie.pdf

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PCPR WADOWICE NR4/2020

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach w dniu 13 marca 2020  wydał zarządzenie

nr 4/2020 w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia  skutków  zarażenia koronawirusem.

 

Zarządzenie Nr 4/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zarażenia koronawirusem 

 • 1. 1. Mając na względzie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, apeluję
  o ograniczenie lub odłożenie wizyty osobistej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  do czasu uspokojenia sytuacji epidemiologicznej i możliwości świadczenia obsługi
  w pełnym zakresie kadrowym. Zalecam kontakt drogą: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  e-puap: pcprwadowice lub telefoniczną na podane numery telefonów
  :

- Sekretariat tel. 33 8709010

- Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 33 8709022, 33 8709021 (sprawy administracyjne)

- Stanowiska ds. rehabilitacji społecznej tel. 33 8709012, 33 8709013

- Stanowisko ds. współpracy z NGO i WTZ tel. 33 8709041,

- Stanowisko ds. jednostek pomocy społecznej tel. 33 8709021

- Księgowość tel. 33 8709030

 1. Zaleca się aby bezpośrednia obsługa mieszkańców przez pracowników PCPR odbywała się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem PCPR na ww. podane numery telefonów. 

3.Zaleca się aby osoby, które przyjdą do PCPR po złożeniu wniosku lub innego pisma u pracownika zajmującego się daną sprawą niezwłocznie opuściły budynek.

 1. Zaleca się aby mieszkańcy, w miarę możliwości, przychodzili do budynku bez osób towarzyszących.
 • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

skan zarządzenia w załączniku poniżej

Załączniki:
Pobierz plik (SCAN0000.PDF)SCAN0000.PDF