W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze troskę o stan zdrowia, informujemy, że załatwianie spraw w PCPR oraz PZO jest możliwe za pośrednictwem drogi telefonicznej, poprzez korespondencję e-mail, epuap czy listownie.

Obsługa bezpośrednia będzie możliwa tylko w wyjątkowych sprawach, w wyznaczonym terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem urzędu w wyznaczonej strefie obsługi klientów.

Kontakt:

PCPR:

tel. : 33/870 90 10,
e-mail: pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl,
skrzynka ePUAP: pcprwadowice,

adres: ul Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice

PZO:

tel.: 33/873 21 11,
e-mail: pzo@pcpr-wadowice.pl,

adres: ul Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice