Zgodnie z art. 15 h ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem …

Czytaj więcej ... Ważność orzeczeń w czasie epidemii

Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przewodniczący składu orzekającego może wydać ocenę bez badania, gdy uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za …

Czytaj więcej ... Orzekanie o niepełnosprawności w czasie epidemii

Od dnia 25 maja 2020 r. na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) oraz w związku z faktem iż w jednym pomieszczeniu może przebywać jedna osoba na jedno stanowisko, bezpośrednia …

Czytaj więcej ... Praca biura w czasie epidemii

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska, w Wadowicach

ul. Lwowska 31
34-100 Wadowice
tel. +48 33 873 85 98
e-mail: dom@dpswadowice.pl

Dom przeznaczony dla 60 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 10 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet)

Więcej informacji na stronie: www.dpswadowice.pl

Czytaj więcej ... Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku ul. Dworska 150 34-144 Izdebnik tel. 33 876-32-22, fax. 33 876-32-29 e-mail: dps_izdebnik@bielsko.man.pl Dom przeznaczony dla 78 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet), Więcej informacji na stronie: www.dpsizdebnik.pl

Czytaj więcej ... Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach ul. Pułaskiego 5 34-100 Wadowice tel. 33 873-10-11, fax. 33 873-13-00 e-mail: biuro@dps-wadowice.pl Dom przeznaczony dla 114 osób przewlekle psychicznie chorych (koedukacyjny), Więcej informacji na stronie: www.dps-wadowice.pl

Czytaj więcej ... Dom Pomocy Społecznej im. św. O. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach

Obrazek wprowadzający - Fundusze europejskie, Flaga Polski

W dniu 30 lipca 2020 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim dotyczącą przekazania środków na realizację projektu pn.”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza …

Czytaj więcej ... Projekt finansowany ze środków UE “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Relacja z Konferencji „System wsparcia dziecka i rodziny” Obraz 1 - Relacja z konferencji W dniu 20.09.2018 r. w Domu  Rekolekcyjnym Karmelitów Bosych w Wadowicach odbyła się konferencja pn. „System wsparcia dziecka i rodziny” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Głównym celem Konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń praktycznych …

Czytaj więcej ... Konferencja „System wsparcia dziecka i rodziny”