ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na „organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu POMOST”, prowadzonym w trybie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych.

Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej: