Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na "organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu POMOST", prowadzonym w trybie art. 130a ustawy prawo zamówień publicznych, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez wykonawcę: MAGIC Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego, Aleksandra Orzeł, 34-100 Wadowice, ul. Sobieskiego 2.

Szczegóły wyboru oferty znajdują się w załączniku poniżej