ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


2017

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na „organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu POMOST”, prowadzonym w trybie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych.

Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na "organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu POMOST", prowadzonym w trybie art. 130a ustawy prawo zamówień publicznych, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez wykonawcę: MAGIC Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego, Aleksandra Orzeł, 34-100 Wadowice, ul. Sobieskiego 2.

Szczegóły wyboru oferty znajdują się w załączniku poniżej

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w załączniku przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu  udzielenie zamówienia na usługi społeczne na "organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu "POMOST"