Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Wadowicach z siedzibą ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice,

informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora wybrana została Pani Anna Jurczak  zam. Andrychów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru : Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie oraz pozytywnie  przeszła procedurę konkursową .