ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


2017

Zaproszenie do składania ofert

  

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu " POMOST " 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej   wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

 

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Konferencja "Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży w wieku dorastania"

Adiutare logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE ma zaszczyt zaprosić na bezpłatną konferencję Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży w wieku dorastania podsumowującą projekt „Podnoszenie kompetencji osób pracujących z adolescentami
i rodziną w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego”.

W ramach wspomnianego projektu Stowarzyszanie zorganizowało cykl szkoleń skierowanych do nauczycieli, pedagogów, psychologów pracujących w szkołach podstawowych oraz średnich z terenu powiatu wadowickiego, a także asystentów
i pracowników socjalnych pracujących w jednostkach pomocy społecznej.

Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, informacji
i spostrzeżeń zebranych w trakcie szkoleń, uzyskania wiedzy na temat zaburzeń psychicznych występujących w wieku dorastania oraz pracy z rodziną dziecka, u którego występują zaburzenia psychiczne.

Konferencja odbędzie się w dniu 04.12.2018 r. w godz. 900 – 1200 w auli Domu Rekolekcyjnego Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24, 34 – 100 Wadowice

Szczegółowy program konferencji oraz kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony www.sdswadowice.wer.pl

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Wadowicach z siedzibą ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice,

informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora wybrana została Pani Anna Jurczak  zam. Andrychów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru : Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie oraz pozytywnie  przeszła procedurę konkursową .

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania na zorganizowanie warsztatów w przedsiębiorstwie ekonomii społecznej, wraz z przejazdem, dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu "POMOST", dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Załączniki:
Pobierz plik (wynik.pdf)wynik.pdf