Informujemy, iż w dniu 14.05.2020r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dn. 08.06.2020 r. o godz. 15:30.
Treść ogłoszenia można znaleźć pod poniższym linkiem: