Informujemy, iż w dniu 14.05.2020r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.       
Termin składania ofert w ww. konkursie upływa w dniu 08.06.2020r. o godz. 15:30.

Treść ogłoszenia  można znaleźć pod poniższym linkiem: