Instrukcja uruchomienia oprogramowania udźwiękawiającego - Narrator

UWAGA !!!

Na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia   z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy, że zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa mieszkańców, wobec czego:

  • mieszkańcy będą obsługiwani wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, skrzynki ePUAP,

- Sekretariat tel. 33 8709010

- Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 33 8709022, 33 8709021 (sprawy administracyjne)

- Stanowiska ds. rehabilitacji społecznej tel. 33 8709012, 33 8709013

- Stanowisko ds. współpracy z NGO i WTZ tel. 33 8709041,

- Stanowisko ds. jednostek pomocy społecznej tel. 33 8709021

- Księgowość tel. 33 8709030

-Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZO)- tel. 33 8732111

  • osobisty kontakt będzie możliwy tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach    po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się  z pracownikiem,
  • Osoby nie umówione nie będą przyjmowane.

 

Dziękujemy Państwu za zrozumienie powagi sytuacji.