Informujemy, iż w dniu 27.02.2020r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
w 2020r., dofinansowanego ze środków powiatu wadowickiego.  
Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji można znaleźć pod poniższym linkiem:

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf