W sobotę (23.11.2019r.) w Park Hotel Łysoń w Inwałdzie odbyła się konferencja naukowa pn. " Tabletowe Dzieci". Wydarzenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach oraz Fundację ,, Promyczek " z Andrychowa. Uczestników Konferencji powitały: Pani Barbara Pindel-Polaszek Dyrektor PCPR w Wadowicach oraz Pani Agata Janosz-Jarzyna prezes Fundacji "Promyczek".

 

Pan mgr Krzysztof Czekaj-certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany terapeuta Dialogu  motywacyjnego, prezes Stowarzyszenia ,,Szansa ", dyrektor ZLO ,,Szansa", superwizor Krajowego Biura Ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, zaprezentował wykład  pt..  ,,Uzależnienia- ratunek czy pułapka?" w którym przedstawił mechanizm działania uzależnień oraz różne tezy dot. zażywania środków psychoaktywnych.

Pan mgr Piotr Rychły - pedagog resocjalizacyjny, profilaktyk uzależnień, specjalista z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki,praktyk  z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z trudną młodzieżą, nieletnimi przestępcami,osobami zagrożonymi  wykluczeniem społecznym, narkomanami,  przybliżył temat zagrożeń płynących z  internetu, gier komputerowych oraz innych nowych niebezpiecznych zjawisk dot. wirtualnego świata, przedstawiając wykład ,, W wirtualnym labiryncie zagrożeń"

 

Wykład pt. ,, Uzależnienia dzieci i młodzieży  od nowych technologii; przyczyny profilaktyka, leczenie" zaprezentowała Pani prof. zw. dr. hab. Agnieszka Ogonowska- literaturoznawca, filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca. Prelegent przedstawiła niekorzystny wpływ nowych interaktywnych mediów  na coraz młodszych użytkowników,

 

 Jako ostatnia wystąpiła  Pani mgr Monika Pleszewska- pedagog, specjalista terapii uzależnień, profilaktyk, terapeuta uzależnień behawioralnych, zaprezentowała temat ,, Odkrywanie tajemnicy dziecięcej cyberprzestrzeni " . Pani Monika zachęcała do  pracy w rodzinie nad relacjami, emocjami , wspólnym spędzaniem wolnego czasu bez telefonu czy komputera. Działania te zapobiegają realnym zagrożeniom płynącym z wirtualnego świata