Fundacja "Promyczek" oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Tabletowe dzieci”.   

Wierzymy, że konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami na temat uzależnień oraz zmian w paradygmacie  przychodzenia z pomocą osobie i rodzinie dotkniętej tym problemem. Udział w Konferencji to znakomita okazja do poszerzania swojej wiedzy.

Jesteśmy pewni, że Konferencja ta będzie dobrą okazją do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych poszukiwań badawczych.

Z wyrazami szacunku,           
Organizatorzy


Formularz zgłoszeniowy:       https://drive.google.com/open?id=1c9enWPW3RJ8IPTZEQSjLLixCaRP6aKGJF-ssNJFMALQ

Opłata konferencyjna: 110 zł

Termin: 23.11.2019r. (sobota) godz. 9:00

Miejsce: Park Hotel Łysoń w Inwałdzie

szczegółowy plan konferencji