Instrukcja uruchomienia oprogramowania udźwiękawiającego - Narrator

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”.

Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoprawnej w ww. programie jest:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
  • dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym potwierdzona zaświadczeniem lekarskim
  • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie/nauka
  • zatrudnienie, nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania do zakupu wynosi 10.000,00 złotych, a minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka.

Więcej informacji można uzyskać na  naszej stronie  oraz na stronie PFRON .

Wnioski można składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

UWAGA: Wnioskodawca może ubiegać się o przywrócenie terminu składania wniosków.

Wniosek dostępny poniżej:

Aktywny samorząd - Moduł I

nowe kierunki dostępne tu