W minioną sobotę, 15 czerwca 2019 r., odbył się XIII Piknik dla Rodzin Zastępczych i Dzieci, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Piknik został przygotowany na terenie Ośrodka Caritas im. Jana Pawła II w Zakrzowie w ramach obchodów „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” przypadającego co roku w dniu 30 maja.

Celem tej imprezy była popularyzacja idei rodzicielstwa zastępczego, integracja środowiska rodzin zastępczych, a jednocześnie była to również okazja do podziękowania rodzicom zastępczym za ich wielkie serce, poświęcenie i zaangażowanie w wychowywanie dzieci powierzonych czasowo ich opiece.

 

Oprócz przedstawicieli władz powiatu, w wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele Sądu Rejonowego w Wadowicach oraz Wójt Gminy Stryszów, na terenie której zorganizowany został Piknik. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób. Pani Barbara Pindel – Polaszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach przywitała uczestników Pikniku i podziękowała wszystkim rodzinom zastępczym za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę nad dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wadowickiego. Pani Beata Smolec Wicestarosta Powiatu Wadowickiego oraz Pani Zofia Kaczyńska Przewodnicząca Rady Powiatu w swoich przemówieniach podkreśliły znaczenie Święta Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz wyraziły uznanie dla osób, które decydują się pełnić funkcję rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących takiego wsparcia. Pani Sędzia Elżbieta Półtorak w słowach skierowanych do rodzin zastępczych wskazała na potrzeby dzieci, które są zaspokajane przez opiekunów zastępczych oraz że pomoc z ich strony jest niezwykle ważna przy orzekaniu w sprawach rodzinnych.

Przy tej okazji zostały również złożone podziękowania wolontariuszom z Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za zaangażowanie oraz nieocenioną pomoc na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz dla Państwa Janiny i Józefa Miarków, którzy niemalże przez 18 lat byli gotowi nieść pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej prowadząc pogotowie rodzinne.

Dla uczestników Pikniku harcerze Hufca Ziemi Wadowickiej przygotowali bardzo atrakcyjny program, tj.: gry, zabawy, konkursy, malowanie twarzy, ściankę wspinaczkową, dmuchańce oraz gigantyczne piłkarzyki.

W trakcie Pikniku zostały również wręczone nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu pn. „Talent niejedno ma imię”. Konkurs został przygotowany przez pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej             i skierowany do dzieci oraz osób dorosłych związanych z pieczą zastępczą. Do udziału w konkursie zgłosiły się 43 osoby, które zaprezentowały szeroki wachlarz umiejętności, od talentu muzycznego, sportowego, plastycznego        i rękodzieła po kulinarny.

Atmosfera podczas Pikniku była bardzo gorąca, nie tylko ze względu na pogodę ☺ Był to sympatycznie spędzony czas, w miłej, rodzinnej atmosferze, gdzie wszystkie rodziny zastępcze mogły się lepiej poznać, wymienić doświadczeniami i wspólnie się bawić.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pragnie serdecznie podziękować darczyńcom i sponsorom za współudział w organizacji pikniku. Szczególne podziękowania składamy Zarządowi Powiatu Wadowickiego, ZPC „Skawa” Wadowice, Grupie Maspex oraz Ciastkarni „Kokosek”.

W naszym powiecie funkcjonuje obecnie 96 rodzin zastępczych, z czego 50 to rodziny spokrewnione (funkcję rodziny zastępczej pełnią dziadkowie lub rodzeństwo dziecka), 36 to rodziny niezawodowe, 8 rodzin to rodziny zawodowe, w tym 1 pogotowie rodzinne oraz 2 Rodzinne Domy Dziecka. W rodzinach tych wychowuje się obecnie 166 dzieci.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji na temat „Jak zostać rodziną zastępczą” prosimy o kontakt osobisty z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie: 033/870 90 20, 870 90 22.