Instrukcja uruchomienia oprogramowania udźwiękawiającego - Narrator

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, że przystąpiliśmy do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2019 r.

Wszelkie informacje przedstawione są w poniższych linkach:

1. Informacje ogólne

2. Moduł I

3. Moduł II

Składanie wniosków odbywa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

34 - 100 Wadowice, ul. Mickiewicza 15

Telefon kontaktowy: 33 870 9012, 33 870 9013