Otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Informujemy, iż w dniu 25.04.2019 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dn. 20.05.2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00. Treść ogłoszenia można znaleźć w załączniku poniżej: