Informujemy, iż w dniu 07.03.2019r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty

konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019r,

dofinansowanych ze środków Powiatu Wadowickiego.   


Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji można znaleźć

w załączniku  poniżej :