Informujemy, iż w dniu 31.01.2019 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach  ogłosił otwarty konkurs

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

Termin składania ofert w ww. konkursie upływa w dniu 25.02.2019 r. o godz.15:30.

 

Treść ogłoszenia można znaleźć poniżej