Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania na usługę przeprowadzenia treningu

kreowania wizerunku zewnętrznego i savoir vivre dla uczestników projektu" POMOST ", dla zamówienia

o wartości nie  przekraczającej wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.