Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania na przewóz osoby niepełnosprawnej

uczestnika projektu " POMOST " ,dla zamówienia o wartości nie  przekraczającej wyrażonej  w złotych

równowartości kwoty 30 000 euro.

Załączniki:
Pobierz plik (wynik .pdf)wynik .pdf