Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania na świadczenie usług rehabilitacyjnych

dla uczestników projektu " POMOST " ,dla zamówienia o wartości nie  przekraczającej wyrażonej  w złotych

równowartości kwoty 30 000 euro.