Zaproszenie do składania ofert na trening kreowania wizerunku zewnętrznego i savoir vivre

dla uczestników projektu" POMOST "  dla zamówienia  o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.