Zaproszenie do składania ofert na usługę przewozu osoby niepełnosprawnej uczestnika projektu " POMOST "

dla zamówienia  o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.